SPONSOR AANVRAAG

Aanvraag sponsoring

U wilt graag in aanmerking komen voor sponsoring van Favoriet Sport voor uw organisatie, vereniging of stichting. Om te kunnen beoordelen of wij uw aanvraag kunnen honoreren, hebben wij een aantal gegevens nodig.

Gegevens organisatie

Naam …………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………..

Postcode/Woonplaats …………………………………………………………………..

Telefoonnummer …………………………………………………………………..

Contactpersoon …………………………………………………………………..

E-mailadres …………………………………………………………………..

Website …………………………………………………………………..

Wat is het doel van uw organisatie of stichting ? …………………………………………………………………..………………………………

Waarom benadert u Favoriet Sport met dit sponsorverzoek ? …………………………………………………………………..………………………………

Activiteit

Om wat voor activiteit gaat het ? …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..………………………………

Waar en wanneer vindt de activiteit plaats ? …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..………………………………

Welk doel streeft de organisatie na met de activiteit ? …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..………………………………

Is de activiteit al eerder georganiseerd ? Ja/nee

Wordt de activiteit in de toekomst opnieuw georganiseerd ? Ja/nee

Zo ja, welke frequentie : …………………………………………………………………..………………………………

Welk doelgroep(en) wilt u met de activiteit bereiken ? …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..………………………………

Hoeveel bezoekers/deelnemers verwacht u ? …………………………………………………………………..………………………………

Publiciteit Op welke manieren wordt de activiteit in de publiciteit gebracht ? …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..………………………………

Wordt de pers tijdens de activiteit uitgenodigd ? Ja/nee Zo ja, welke : …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..………………………………

Tegenpresentatie Aan welke vorm van ondersteuning door Favoriet Sport denkt u ? …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..………………………………

Welke publiciteitsmogelijkheden en/of andere tegenprestaties kunt u Favoriet Sport bieden ? …………………………………………………………………..………………………………

Overige sponsors

Zijn er andere sponsors benaderd ? Ja/nee Zo ja, welke : …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..………………………………

Welke sponsors hebben al toegezegd ? …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………..………………………………

Garandeert u branche-exclusiviteit voor Favoriet Sport ? Ja/nee

Wij verzoeken u om bovenstaand te sturen naar:

Favoriet Sport e-mail: info@favorietsport.nl

Wij behandelen uw sponsoraanvraag zo spoedig mogelijk.